ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА САЙТА WWW.LOVEMYCAREER.BG И ОНЛАЙН МАГАЗИНА КЪМ НЕГО

Добре дошли в www.lovemycareer.bg!

Нашата Политика за обработване и защита на личните Ви данни е израз на нашия ангажимент и отговорно отношение към защитата на Вашите лични данни, които споделяте с нас. В нея можете да намерите информация за това, какви Ваши лични данни обработваме, за какви цели, на кого можем да разкрием данните Ви, какви са Вашите права, свързани със защитата на личните данни.

Кои сме ние?

“Променени“ ЕООД, ЕИК 207754631, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост“ 2, бл. 224, вх. 13, ап. 2

е администратор на Вашите лични данни, които ние обработваме във връзка с регистрацията Ви и извършването на поръчки и покупки на книги и други продукти, предлагани за продажба в нашия електронен магазин, достъпен на адрес www.lovemycareer.bg /, както и в неговите мобилни версии и приложения.

За какви цели и на какво основание обработваме Вашите лични данни? За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

  1. Данни, обработвани за целите на създаването и управлението на личен акаунт в www.lovemycareer.bg

Създаването на акаунт в www.lovemycareer.bg е възможно, след като попълните регистрационна форма, която съдържа задължителни полета. Личните данни, които попълвате за целите на създаване на акаунт в www.lovemycareer.bg, включват Вашето име и фамилия, имейл адрес и IP адрес, както и парола за достъп до акаунта. След създаването на такъв вие ще може да достъпвате до всички обучения и материали, които сте закупили, и да се обучавате в темпо, удобно за вас.

Ние събираме тези лични данни, за да можем да Ви идентифицираме и за да можете да се обучавате в www.lovemycareer.bg, както и да пазарувате в онлайн магазина, максимално удобно.

Ние също така можем да обработваме определени Ваши лични данни за целите на управление на създадения от Вас профил акаунт в www.lovemycareer.bg – например за да Ви изпратим съобщение за успешна регистрация, информация за възстановяване на забравена парола, и други подобни информационни съобщения.

Достъпът до блог секцията в www.lovemycareer.bg и прегледа на продуктите в онлайн магазина може да се случи и без регистрация на такъв акаунт.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при регистрацията на акаунт в www.lovemycareer.bg, на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването от Вас на регистрационната форма и създаването на акаунта ви.

Вашите лични данни, предоставени при регистрирането на акаунт в www.lovemycareer.bg, ще бъдат съхранявани от нас за целия период на поддържане на Вашата регистрация на сайта www.lovemycareer.bg.

  1. Данни, обработвани при поръчка и покупка на продукти чрез онлайн магазина към www.lovemycareer.bg

Като регистриран потребител на онлайн магазина към www.lovemycareer.bg

Вие имате възможност да закупувате предлаганите от нас онлайн продукти и книги. При извършване на поръчки и закупуване на книги ние обработваме и допълнителна информация, включваща Вашия пощенски адрес за доставка, адрес за плащане, телефонен номер, номер на факс, код за плащане (при плащане чрез Easypay и B-Pay), данни за банкова сметка (при плащане по банков път).

Тези данни са ни необходими, за да можем да сключим с Вас и да изпълним договора за покупко-продажба на книги и други продукти, онлайн магазина към www.lovemycareer.bg. Предоставените от Вас лични данни се обработват за следните цели:

извършване и обработване на поръчка на предлагани от нас книги и други продукти в онлайн магазина към www.lovemycareer.bg

изпращане на потвърждения по имейл за статуса на Вашата поръчка;

обработване на извършеното от Вас плащане за закупени продукти;

доставка на закупените от Вас продукти до Вашия адрес;

водене на кореспонденция във връзка с извършена поръчка и доставка на продукти.

Основанието, на което обработваме тези данни, е именно сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на избраната от Вас книга или друг продукт.

Личните Ви данни относно извършените от Вас покупки онлайн магазина към www.lovemycareer.bg, включително идентификационните Ви данни, които са необходими да изпълним нашите законови задължения съгласно данъчното и счетоводно законодателство, както и с цел защита при евентуални правни спорове, могат да бъдат съхранявани за максималния срок от 10 години, установен в данъчното и счетоводното законодателство.

  1. Лични данни, обработвани с цел спазване на наши законови задължения

Когато закупите от нас книга или друг продукт, за нас възникват някои законови задължения. За да ги спазим, ние трябва да обработим Ваши лични данни, включващи Вашите идентификационни данни, данни за контакт и друга информация, предоставена ни от Вас.

Така например, може да обработваме Ваши лични данни за целите на издаване на фактура и спазване на задълженията ни като доставчик по смисъла на Закона за данъка върху добавената стойност. Освен това съгласно приложимото счетоводно и данъчно законодателство ние сме задължени да осчетоводим издадената фактура и да я отразим в нашите счетоводни и данъчни регистри.

Вашите данни могат да се обработват и за изпълнение на наши задължения съгласно приложимото потребителско право – например при предявяване на рекламации, отказ от покупка, връщане на закупени продукти и възстановяване на тяхната стойност, разрешаване на потребителски спорове и други подобни.

Основание, на което обработваме тези лични данни, е именно изпълнение на задължения, предвидени в закона.

Личните Ви данни, обработвани за целите на издаване на фактури и изпълнение на други наши законови задължения съгласно данъчното, счетоводното, потребителското и други закони, могат да бъдат съхранявани за максималния законоустановен срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се заплатят дължимите данъци за извършените от нас продажби.

  1. Лични данни, обработвани за целите на изпращане на електронен бюлетин и за други маркетингови активности

За да можете да получавате полезна информация по кариерни теми, включително и нови продукти и специални предложения, Вие можете да се абонирате за нашия електронен бюлетин. Ако се абонирате, ние ще обработваме вашия имейл адрес, за да ви изпращаме електронния ни бюлетин. Също така ние можем да обработваме информация дали изпратеният до Вас електронен бюлетин е бил отворен и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в него.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие, дадено чрез абонирането Ви за нашия електронен бюлетин и въвеждането от вас на имейл адреса ви в полето за абонамент за бюлетина на www.lovemycareer.bg

Личните данни, обработвани за целите на изпращане на електронен бюлетин, ще бъдат обработвани, докато не се отпишете от получаването на бюлетина чрез последване на връзката (линка) за отписване, наличен в имейлите, които Ви изпращаме.

Също така, за целите на промотиране и рекламиране на нашите книги и други продукти ние можем да организираме различни игри, томболи и други маркетингови активности. За целите на участието Ви в тези активности Вие може да ни предоставите различни Ваши лични идентификационни лични данни и данни за контакт, които ние ще използваме, за да ви идентифицираме, да проверим дали отговаряте на условията на играта/промоцията, за да изтеглим печеливш участник, да публикуваме имената на печелившите участници и да изпратим наградите на печелившите участници.

Ние ще обработваме тези данни въз основа на Вашето съгласие, дадено чрез участието Ви в съответната промоционална активност съгласно нейните правила и общи условия. Данните на участниците в промоционалните активности ще бъдат изтрити 6 месеца след края на обявена игра и изпращането на наградите на печелившите участници.

  1. Данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, публикуване на коментари и други изявления до нас

Вие можете да ни изпращате въпроси и да публикувате коментари по най-различни начини – например чрез попълване на формата за контакт в секцията за контакт на www.lovemycareer.bg, чрез акаунта си в онлайн магазина към www.lovemycareer.bg, както и чрез нашите профили и страници в социалните мрежи. За да можем да Ви идентифицираме и да ви изпратим нашия отговор или да публикуваме Вашия коментар, ние обработваме Ваши идентификационни данни и данни за контакт.

Ние обработваме Вашите лични данни, предоставени ни при изпращането на въпроси и други изявления до нас, на основание на Вашето съгласие, дадено чрез попълването и изпращането на формата за контакт на нашия Интернет сайт онлайн магазина към www.lovemycareer.bg чрез изпращането до нас на съобщение или публикуването на коментар в сайта онлайн магазина към www.lovemycareer.bg, както и чрез нашите фен страници и профили в социалните мрежи (Facebook, Instagram, Google +, YouTube и други). Обработването на Вашите лични данни от нас е отделно и различно от обработването на данните Ви от администраторите на съответните социални мрежи за целите и на основанията, определени от тях.

Попълването на формата за контакт, изпращането до нас и публикуването от Вас на въпроси, запитвания и коментари е изцяло доброволно, но ако не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, Вие няма да можете да отправите запитването си до нас. Всички останали функционалности на Интернет сайта онлайн магазина към www.lovemycareer.bg ще продължат да бъдат достъпни.

Личните Ви данни, обработвани за целите на изпращане на отговор на въпроси, запитвания и други изявления до нас и за целите на публикуване на Ваши коментари на нашия Интернет сайт и на наши профили и страници в социалните мрежи, ще бъдат съхранявани от нас за период от 3 години след изпращането на отговор от наша страна, съответно от публикуването на коментара.

  1. Данни, събирани чрез „бисквитки”

Ние можем да анализираме използването на Интернет сайта www.lovemycareer.bg чрез „бисквитки”, посредством които ние събираме информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до www.lovemycareer.bg / (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате електронната книжарница. Ние не събираме вашите имейли, имена или друга персонална информация, не събираме и не осъществяваме достъп до информация относно посещавани от вас сайтове, различни от www.lovemycareer.bg или до друга информация, която не е описана в настоящата Политика.

Тази информация се обработва въз основа на Вашето съгласие за използване на бисквитки. Повече информация за използването на бисквитки можете да намерите в нашата Политика за бисквитките тук.

  1. Данни, обработвани за целите на наши легитимни интереси

Ние можем да обработваме Ваши идентификационни данни, данни за извършени от Вас поръчки и покупки чрез електронния ни магазин, данни за извършени от Вас плащания, данни за изпратени от Вас въпроси, оплаквания и други подобни, за да можем да се защитим в случай на предявени от Вас правни претенции срещу нас.

Също така можем да обработваме Вашите идентификационни данни с цел включването Ви в нашата електронна база данни с клиенти с цел улеснено и по-бързо издаване на фактура за извършени от Вас покупки .

Ние ще обработваме тези лични данни само ако пред нашия легитимен интерес нямат преимущество Ваши интереси, основни прави и свободи, които изискват защита на личните данни.

Основанието за обработване на данните Ви е защитата на нашия легитимен интерес да се защитим при евентуални правни претенции във връзка с извършени покупки от онлайн магазина към www.lovemycareer.bg, както и да поддържаме база данни с данни на нашите клиенти с цел лесно и бързо издаване на фактури.

Данните, обработвани с цел защита от правни претенции ще бъдат съхранявани от нас до изтичане на 5-годишния давностен срок за предявяване на правни претенции съгласно Закона за задълженията и договорите.

На кого можем да разкрием Вашите лични данни?

Ние работим с партньори и доставчици, които могат да обработват Вашите лични данни като самостоятелни администратори на лични данни или да действат от наше име в качеството на обработващи личните данни. Ние разкриваме на тези получатели само тези Ваши лични данни, които са минимално необходими за изпълнението на съответната услуга. Освен това, когато разкриваме данните Ви на обработващи личните данни от наше име, ние предприемаме всички необходими мерки да гарантираме, че Вашите данни ще се обработват при спазване на всички законови изисквания и че обработващият личните данни е предприел необходимите технически и организационни мерки за защитата на данните.

Лицата, на които можем да разкрием Ваши лични данни, включват доставчици на платежни услуги, които ще обработват плащането Ви за закупените от нас продукти, и доставчици на куриерски услуги, които ще Ви доставят закупените продукти.

Също така, можем да разкрием част от данните Ви на наши доставчици на счетоводни услуги за целите на отразяването на издадените фактури и други счетоводни документи в счетоводните ни регистри. Ограничена част от данните Ви може да бъдат разкрита и на доставчици на ИТ и хостинг услуги.

При поискване от държавни органи по реда на приложимото законодателство (например НАП, Комисията за защита на потребителите, съдилища и други) за нас може да възникне законово задължение да разкрием Ваши лични данни на тези публични органи.

Какви са Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни?

Право на достъп

Имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични и ако това е така, да получите достъп до тези данни и информация относно целите на обработване, сроковете и получателите на лични данни. Ние ще Ви осигурим безплатен достъп до Вашите данни, а при поискване от Вас ще Ви предоставим и копие от данните.

Право на коригиране

Имате право да поискате корекция на неточност в личните Ви данни или допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате да изтрием свързани с Вас лични данни, които повече не са необходими за целите, за които са били събрани, или по отношение на които сте оттеглили своето съгласие за обработване или сте упражнили правото си на възражение срещу обработването. При определени законово уредени случаи можем да откажем да заличим личните Ви данни.

Право на ограничаване на обработването

В определени случаи можете да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по друг начин.

Право на преносимост на данните

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор.

Право на възражение срещу обработването

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и профилиране, свързано с директен маркетинг. Ако направите такова възражение, ние ще прекратим използването им за целите на директния маркетинг.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено.

Право на жалба

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако смятате, че е налице нарушение на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

Контакт с нас

Можете да се свържете с нас по всички въпроси относно обработването на Вашите лични данни, включително във връзка с упражняването на Вашите права, описани в настоящата Политика, по един от следните начини:

По имейл – на следния имейл адрес: info@lovemycareer.bg

По телефона – на телефон 0886660103

За да упражните Вашите права, свързани със защитата на личните данни, е достатъчно да ни изпратите изявление, което следва да съдържа най-малко:

Вашето име, адрес и други идентификационни данни, които да ни позволят да Ви идентифицираме по еднозначен начин;

Описание на искането Ви;

Предпочитана форма на комуникация.