Кариерно развитие

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)Здравей, аз съм Лили Георгиева, консултант по кариерно развитие, промяна и личен брандинг. Помагам на хората да постигнат удовлетворение и смисъл от тяхната работа, в настоящата или нова професия, позиция, компания или бизнес, както и да развиват личния си бранд, така че да стигат до онези компании или клиенти, на които могат да бъдат най-полезни. Аз съм сертифициран GCDF консултант с около 2000 часа опит, NLP мастър практик, магистър по управление на хора и бивш HR в международни компании, лидери в своя бранш. Автор съм на настолната книга за кариерна промяна с истински истории на български жени „От любов към себе си“, създател на изпитаната методология за кариерно развитие и промяна „Устрем“, водещ и гост-лектор на корпоративни събития, кариерни форуми и др.

Задачата на настоящата статия е да ти покаже тенденциите свързани с човешкия капитал, бъдещето на професиите и работата като цяло, в България, Европа и света, които буквално оформят новата реалност. В първата част на статията разгледахме именно тях. А в настоящата ще ти споделя кои са топ 5-те умения на новото време, които смятам, че е важно да развиваш, както и как да преформулираш своите критерии за удовлетворение и успех, така че да отговарят И на теб, И на новото време.

Приятно и полезно четене!

Завърших предишната статия с посланието, че парадигмата на новото време е:

Ако до сега един човек е бил разглеждан като носител на определена образователна степен и титла, които са се реализирали в определена професия или длъжност (и хората са смятали, че изборът на професия е до живот и не подлежи на промяна), то бъдещите тенденции са човек да придобива разнообразни видове обучение, които да му дават палитра от умения и да отговарят на различни нужди, така че той да може да е адекватен в различен тип позиции и дейности, и да може да работи под различни форми.

Това не означава, че преходът от старата към новата парадигма ще е лесен, или че всеки ще се припознае в новата – това означава, че гъвкавостта, промяната и свободата да променяме формата и вида реализация ще се превърнат от необичайна идея в нещо приемливо.

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)Разбира се, не всичко зависи от нас и възможностите пред нас са повлияни и от политическата и икономическата ситуация, в която се намираме. За отчаяните и невярващите, че новата парадигма е приложима и в нашите ширини, ще използвам познанието за двата кръга на Стивън Кови: първият е нашият кръг на загриженост, който включва всичко, което е важно за нас и за което ни е грижа. Тук обикновено влиза собственото ни благополучие, това на близките ни, на общността ни, а защо не и далечни общности или групи, които ни вълнуват, под някаква форма (например, гладуващите деца в Африка или изчезващи животински видове в Австралия). Вторият кръг е този на влиянието, или онова, на което наистина можем да направим, като действия, по отношение на важните групи и теми за нас. Моят съвет е вместо да се фокусираме върху това, което не можем да променим, да видим кое е в кръга ни на влияние, и да предприемаме конкретни стъпки в него. На първо място, по отношение на собствения ни живот и личните ни цели. Така ще увеличаваме кръга си на влияние и в един момент ще можем да въздействаме, директно или индиректно, на все повече групи и от кръга ни на загриженост, и дори да допринасяме за промяната и в икономически или политически план.

5 ТОП УМЕНИЯ НА БЪДЕЩЕТО

А сега, както обещах, ще ти представя пет универсални умения на бъдещето, които вярвам, че е важно да развиваш, без значение твоята кариерна посока, т.е. те са необвързани с конкретна дейност или титла.

 1. УСТОЙЧИВОСТ:

Умението да се възстановим от трудности или тежки преживявания, да се адаптираме, да продължим напред и понякога дори да изпитваме растеж. Тази способност може да е вродена до някаква степен, но може и да се изгражда и развива, ако решиш, че ти е нужна, особено в настоящите турбулентни времена.

Хората, които нямат развита устойчивост:

 • Търсят оправдания
 • Търсят помощ
 • Прекалени песимисти
 • Не вярват, че има сила, на която да се уповават
 • Търсят спасение в зависимости
 • Странят от другите или се събират с хора със сходно мислене
 • Тревожат се за бъдещето

А онези, които осъзнато я развиват в себе си:

 • Намират начини и решения
 • Предлагат помощ и приемат помощ
 • Познават ценностите си и имат ясен морален компас
 • Вярват, че има нещо по-голямо и то ги подкрепя
 • Имат или търсят смисъла/ мисията си
 • Имат социална свързаност и взаимоподкрепа
 • Фокус върху тук и сега с визия за бъдещето

2. НЕВРОПЛАСТИЧНОСТ на мозъка:

Способността на мозъка да променя своя анатомичен, неврохимичен и функционален статус през целия ни живот. И да, това не е нещо, на което мозъкът ни е способен или не, а умение, което можем да развиваме през целия си живот.

Ползите от това да развиваме своята невропластичност са:

 • Повишени нива на щастие
 • По-висока енергия и продуктивност
 • Нов поглед за решаване на проблеми
 • Дори подпомагане на лечението на болестни състояния на организма

Развива се чрез учене през целия живот, физическа активност, хранене, медитация и други.

3. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТ

Съчетаване на собствените ни знания и умения с тези на другите, за постигане на общи цели и благополучие.

Като бебета и малки деца всички ние сме зависими от грижата на нашите родители, а след това идва периодът на себеутвърждаването, когато започваме да разчитаме на себе си и се справяме с предизвикателствата в живота си сами.
Само че в последните двайсетина години независимостта се преекспонира и се превръща в самоцел като реакция срещу зависимостта – а по-точно контрола, използването, манипулирането ни от страна на другите.
КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)Отвъд независимостта обаче идва взаимозависимостта и парадигмата „ние“, които можем да съчетаем способностите си и да създадем заедно нещо по-добро.
А в днешно време това е особено важно!
И да не забравяме думите на великия Стивън Кови: „Взаимозависимостта е избор, който само независимите могат да направят.“

4. СОЦИАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

Способността да разпознаваме и управляваме собствените си емоции, както и да разпознаваме и зачитаме емоциите на другите.

Емоционалната интелигентност включва пет аспекта: самоосъзнаване, саморегулация, мотивация, емпатия и социални умения. Може да се развива чрез себерефлексия, работа със собствените емоции, терапия, работа в групи, тренинги и други.

5. ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Умения за използване на различни приложения и устройства за извършване на задачи в работен и личен план.

Това са твърди умения, които можем да придобием с подходящите обучения. И са изключително важни в новото време на дигитализация и автоматизация. Тоест, липсата им може да доведе до невъзможност да изпълняваме адекватно ежедневни задачи, свързани с личните и професионалните ни цели.

МИНУТИ ЗА РАВНОСМЕТКА

Преди да продължа нататък, моля да си отделиш няколко минути за равносметка във връзка с уменията, които ти споделих:

 • Кое умение усещам като най-важно за мен?
 • Кое е най-добре развито на този етап?
 • Кое е най-малко развито?
 • Върху кое искам да се фокусирам?

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ В НОВАТА РЕАЛНОСТ

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)Истината е, че концепцията за удовлетворение няма да се промени особено за осъзнатите хора, които познават своята същност, и правят кариерните си избори в унисон с нея, но може да е нещо ново за онези, които са избирали професионална реализация и са търсили удовлетворение единствено във фактори навън.

Не всяка обективно добра позиция, която отговаря на нашите умения, компетенции, опит, силни страни, нито пък сериозна компания, която предоставя чудесни условия на труд, ще допринесат за това да ни е наистина смислено и удовлетворително от това, което работим.

Куриозното е, че именно хората в такива обективно добри компании са най-често мои клиенти, които търсят нещо по-дълбоко и смислено. Да, защото когато базовите им нужди от сигурност, достойно заплащане и нормални взаимоотношения са задоволени, те имат сетивата да погледнат отвъд това и да потърсят онова, което е наистина важно.

А то лежи в ‚съдържанието‘ (кой съм аз?), а не в ‚опаковката‘ (какво и за кого работя?)

Сигурно познаваш поне един човек, на когото му липсват част от тях – много високо заплащане, престижна титла или пък баланс в работното и личното време, но въпреки това той гори за това, което прави и цялото му същество говори: „Аз съм удовлетворен.“ Да, непокриването на хигиенните фактори дългосрочно може да е притеснително, особено, когато става дума за заплащане, все пак живеем в материален свят, но съществуват три други фактора, които, когато са покрити, дават много по-голямо вътрешно усещане за удовлетворение и смисъл, сравнени с всичко останало, което идва отвън.

Защото истинският въпрос, който ще ни даде онези отговори, които са отвъд хигиенните фактори, не е: „Какво и за кого работя?“, нито пък: „Какво получавам в моята работа?“, а е:

„Кой съм аз и как изразявам себе си чрез своето дело/ работа/ дейност/ бизнес?“ 

Имаш ли отговор и реализация на последния въпрос, ще усещаш удовлетворението си буквално в твоето тяло – като топлина, която се разстила в гърдите ти, усещане, че летиш или сякаш имаш батерия в гърдите, която ти дава енергия да продължаваш напред.  Търсиш ли отговори  само на първите два въпроса, без да задълбаваш в третия, а още по-лошо – ако имаш идея за отговора, но го пренебрегваш, ще имаш съвсем различно усещане – на тежест в раменете, топка в гърдите или пък усещане, че някой те е стиснал за гърлото. Въпреки всички позитиви отвън, които работата обективно ти предоставя.

КРИТЕРИИ ЗА УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ

В тази връзка и от опита ми със стотици клиенти, търсещи кариерно удовлетворение, искам да ти споделя критериите за успех, които вярвам, че ще се налагат все повече, отвъд формалната титла или статус, които един човек може да притежава. И да, говоря от първо лице, защото това са и моите собствени критерии за успех.

Успехът за мен е да имам работа/ бизнес:

-в унисон с моите ценности

-в която мога да бъда в роля, която изявява моите суперсили, преносими умения и ключови компетенции

-която ми носи удовлетворение и дава стойност на хората около мен

-в която общувам и работя с хора със сходни ценности, с които постигаме и растем заедно

-която ми осигурява достойно възнаграждение

-която ми дава статус на професионалист в делото си, който носи истинска стойност

-която не е за сметка, а е в унисон с другите важни сфери в живота ми

-която ми носи и удоволствие и радост.

МИНУТИ ЗА РАВНОСМЕТКА:

Отдели няколко минути да си отговориш на следните въпроси.

Къде си търсил удовлетворението до сега?

-Повече в ‚опаковката‘

или

-Повече в ‚съдържанието‘

А кое е адекватното съотношение именно за теб?

От тук ще дойдат лично твоите критерии за успех, не тези, наложени ти от близки, ръководители, общество!

***

Това беше всичко от мен – надявам се настоящата статия в две части да ти е дала именно онова, от което имаш нужда!

КАРИЕРНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И УСПЕХ В НОВАТА РЕАЛНОСТ (част 2)